Holland Pavilion at ProPak Vietnam 2018

(Scroll down for English) UBM Asia organiseert de 13e editie van de steeds populairder ProPak- vakbeurs die plaatsvindt in Ho Chi Minh City, Vietnam van 20 maart tot 22 maart 2018. Deze vakbeurs is het belangrijkste verwerkings- en verpakkingsvakbeurs van Vietnam, waar momenteel meer dan 12 landenpaviljoens zijn georganiseerd aan het worden (Italië, Duitsland, Denemarken, China enz.). De geprojecteerde statistiek met betrekking tot bezoekers tijdens deze editie van de beurs is van 8200 professionals die geïnteresseerd zijn in het brede scala aan nieuwste machines, technologieën en kosteneffectieve oplossingen die zullen worden getoond; dit biedt een interessante mogelijkheid voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in het verpakkings- of verwerkingssegment van de Agrofood en Medisch/Gezondheid sectoren.

East-West Trade & consulting (EWTC) verkondigt met genoegen dat wij dit jaar de allereerste Holland Paviljoen op ProPak Vietnam zullen organiseren om Nederlandse bedrijven te voorzien van een hoge graad aan zichtbaarheid tijdens de beurs en met als gevolg, blootstelling aan de Vietnamese markt.

 

Waarom Vietnam?

> Opmerkelijke bevoling van 95,3 miljoen inwoners

> Beloftevolle BBP-groei van 6,1% in 2016

> Vietnam behoort tot de top 10 van groeiende exportmarkten van Nederland. De Nederlandse export naar Vietnam bereikte € 849 miljoen in 2016

> De vraag naar voedselverpakkingen zal naar verwachting met 38% toenemen, toenemend van 3.915 miljoen ton in 2015 naar 5.396 miljoen ton in 2020

> De medische apparatuursector in Vietnam bereikte in 2015 € 698 miljoen aan marktwaarde en zal naar verwachting in 2019 € 978 miljoen waard zijn

 

Inschrijven

Deelname is mogelijk voor € 530, – per m2. Deelnemende bedrijven krijgen een individuele stand binnenin het collectieve Holland Paviljoen. Aanvullende ondersteuning en exposure zal worden geboden door de hulp van het Nederlandse consulaat in Ho Chi Min City, zoals een officieel bezoek van de Nederlandse consul en een receptie op het Nederlandse consulaat.

Een missievoucher kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor deelname aan deze Holland Paviljoen. Deze voucher heeft een maximale waarde van €1.500 en is verstekken onder bepaalde voorwaarden als ondersteuning door de Nederlandse overheid. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib 

Neem voor meer informatie en registratie contact op met Jasmijn Bolhuis: j.bolhuis@eastwest-trade.com.

 

Holland Pavilion ProPak Vietnam

UBM Asia is organizing the 13th edition of the increasingly popular ProPak exhibition, taking place in Ho Chi Minh City, Vietnam from March 20th to March 22nd 2018.
This exhibition is Vietnam’s number one processing and packaging trade event, where over 12 country pavilions are currently being organized (Italy, Germany, Denmark, China etc). The projected statistic regarding trade visitors at this edition of the show is of 8200 professionals interested in the wide array of latest machineries, technologies and cost-effective solutions that will be featured; offering an interesting opportunity for Dutch companies operating in the packaging or processing segment of the Agrofood and Medical/Health sectors.

EWTC is pleased to announce that it will be organizing the first ever Holland Pavilion at ProPak Vietnam in order to provide Dutch companies with increased exposure at the exhibition, and consequently the Vietnamese market.

 

Why Vietnam?

> Noteworthy population of 95,3 million inhabitants

> Promising GDP growth of 6.1% in 2016

> Vietnam is one of the top 10 growing export markets of the Netherlands. Dutch export to Vietnam reached € 849 million in 2016

> Demand for food packaging is expected to increase by 38%, expanding from 3.915 million tons in 2015 to 5.396 million tons in 2020

> Vietnam’s medical equipment sector reached €698 million in market value in 2015 and is projected to reach €978 million in 2019

 

Registration

Participation is possible at a price of €530,- per m2. Participating companies will enjoy specific company stands within the collective Dutch branded pavilion. Complementary support and exposure will be provided through the assistance of the Dutch consulate in Ho Chi Min City, such as an official visit from the Dutch consul and a reception at the Dutch consulate.

 

A mission voucher can be applied for through the Netherlands Enterprise Agency (RVO) for participation in this Holland Pavilion. This voucher has a maximum value of € 1.500 and is extended under certain conditions as support from the Dutch government. For more information, you can visit the website of the RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib

For more information and registration, please contact Jasmijn Bolhuis: j.bolhuis@eastwest-trade.com.