Holland Pavilion at Agrofood Plastprintpack Nigeria 2018

(Scroll down for English) 27-29 maart: Holland Pavilion Agrofood Plastprintpack Nigeria

Fairtrade Messe organiseert de vierde editie van de jaarlijkse Agrofood & Plastprintpack Nigeria vakbeurs die zal van 27 maart tot 29 maart 2018 in Lagos plaatsvinden.

Het aantal bezoekers steeg met 15% tussen de tweede en derde editie van deze beurs en bereikte in 2017 een aantal van 1.958 bezoekers. Deze beurs is niet alleen het belangrijkste handelsevenement van zijn soort in Nigeria maar ook een van de snelst groeiende.

Deze handelsevenement omvat Agrofood, Plastic, Drukwerk en Verpakking beurzen onder één dak; met als resultaat een interessante kans voor Nederlandse bedrijven die opereren in alle fasen van de waardeketen: landbouw, voedsel en drank technologie, verpakte levensmiddelen, voedingsingrediënten, bakkerij & zoetwaren, plastic, drukwerk en verpakking.

De Netherlands-African Business Council (NABC) en EWTC verkondigen met genoegen dat zij gezamenlijk een Holland Paviljoen op deze vakbeurs zullen organiseren om Nederlandse bedrijven te voorzien van een hoge graad aan zichtbaarheid tijdens de beurs en met als gevolg, blootstelling aan de Nigeriaanse markt.

 

Waarom Nigeria?

  > Een opmerkelijke bevolking van 190,6 miljoen inwoners
  > De grootste economie van Afrika
  > Naar verwachting een van ‘s werelds top 20 economieën in 2050
  > Exposanten profiteren van enorme investeringen in de consumentenindustrie, de bouw van winkelcentra en een toenemende vraag naar machines en apparatuur
  > Grote investeringen in landbouwtechnologie en verwerkings- en verpakkingsapparatuur

 

Deelname is mogelijk tegen een prijs van € 500, – per m2. (excl. een eenmalig registratiekost van € 395, – en € 245, – industrie portaalkost). Deelnemende bedrijven zullen genieten van bedrijfsspecifiek stands binnen het collectieve Holland paviljoen.

Een missievoucher kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor deelname aan deze Holland Paviljoen. Deze voucher heeft een maximale waarde van €1.500 en is verstekken onder bepaalde voorwaarden als ondersteuning door de Nederlandse overheid. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib

Voor meer informatie over de beurs en het Holland paviljoen, neem contact op met Jasmijn Bolhuis: j.bolhuis@eastwest-trade.com
Om te registreren, neem contact op met Anitra van der Kraan: anitra.vanderkraan@nabc.nl

 

Holland Pavilion Agrofood Plastprintpack Nigeria

Fairtrade Messe is organizing the fourth edition of the annual Agrofood & Plastprintpack Nigeria exhibition, which is set to take place in Lagos from March 27th to March 29th 2018.

The number of trade visitors rose by 15% between the second and third edition of the exhibition to reach a number of 1,958 trade visitors in 2017. Making this exhibition not only the leading trade event of its kind in Nigeria but also one of the fastest growing ones.

This trade event incorporates an Agrofood and a Plastic, Printing Packaging exhibition all under one roof; resulting in an interesting opportunity for Dutch companies operating within all the steps of the value chain: Agriculture, Food & Beverage Technology, Food & Hospitality, Food Ingredients, Bakery & Confectionary, Plastic, Printing and Packaging.

The Netherlands-African Business Council (NABC) and EWTC are pleased to announce that they will be jointly organizing a national Holland Pavilion at this exhibition in order to provide Dutch companies with increased exposure at the exhibition, and the Nigerian market.

 

Why Nigeria?

 >Noteworthy population of 190,6 million inhabitants
 >Africa’s largest economy
 >Expected to become one of the world‘s Top 20 economies by 2050
 >Exhibitors profit from massive investments into the consumer industry, the construction of shopping centers and an increasing demand for machinery and equipment
  >Massive investments in agricultural technology and processing and packaging equipment

 

Participation is possible at a price of €500,- per m2. (excl. a one-time €395 registration fee and €245
industry portal fee). Participating companies will enjoy specific company stands within the collective Dutch branded pavilion.

A mission voucher can be applied for through the Netherlands Enterprise Agency (RVO) for participation in this Holland Pavilion. This voucher has a maximum value of € 1.500 and is extended under certain conditions as support from the Dutch government. For more information, you can visit the website of the RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib

For more information about the exhibition and Holland pavilion, please contact Jasmijn Bolhuis: j.bolhuis@eastwest-trade.com
For registration purposes, please contact Anitra van der Kraan: anitra.vanderkraan@nabc.nl