Loading Events

« All Events

Holland Pavilions at Iran Agrofood 2018

June 29 - July 2

(Scroll down for English) EWTC verkondigt met genoegen de 25e editie van de Iraanse toonaangevende internationale Agrofood beurs, die plaatsvinden in Teheran van 29 juni tot 02 juli 2018. Deze unieke evenement verwelkomde 1.405 exposanten uit 39 landen en meer dan 40.000 bezoekers in 2017. Iran Agrofood bestaat uit 5 unieke beurzen, die elk een aparte en snel groeiende sub-industrie representeert. Deelnaam door middel van de EWTC geor+gthe ganiseerde Holland paviljoens is mogelijk binnen alle respectieve beurzen. Deze paviljoens zijn gunstig gepositioneerd in elke beurszaal om een hoge mate van blootstelling aan ondernemingen te kunnen bieden.

Dge belangrijkste onderwerpen van de landbouwhandel tussen Iran en Nederland in 2017 waren aardappel (van zaad tot verwerking) en kassenbouw, wat resulteerde in talrijke uitgaande en inkomende missies van en naar Iran. In het huidige vijf jaar economische plan (2016-2021) worden in Iran 16.000 hectare kassen gebouwd.

Als gevolg hiervan heeft EWTC besloten om een speciale tuinbouwafdeling te organiseren binnen het Iran- Agro Holland paviljoen van 2018 ! Verhoogde aandacht en blootstelling zullen aan deze sector worden gewijd. 

Iran is de leidende industriële natie van het Midden-Oosten: in 2015 werd in Iran 16,5 miljoen ton verpakt voedsel verkocht en de vraag stijgt met een verwachte 3% tot 2020. Deze productie wordt weerspiegeld door de snel toenemende vraag naar machines voor de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en dranken.

Vanwege de toename van populariteit, iran bakery + confectionery word vanaf 2018 gehouden als de 5de speciale vakbeurs naast iran food + bev tec.

De invoer van voedingsmiddelen is uitgegroeid tot een groot zaak in Iran, met een enorme toenaam van invoer van de volgende etenswaren: vlees, kant en klaar-maaltijden, thee en koffie, groenten, melk en room, vis, niet-alcoholische dranken, groenten en fruit sappen, fruit, ontbijtgranen, chocolade en zoetwaren, kaas, kwark en vele anderen. 4.100 nieuwe hotels en duizenden nieuwe restaurants worden gebouwd tot 2022 – de Iraanse horecabranche staat voor een enorme bloei.

De groeiende vraag naar verwerkte en verpakte voedingsmiddelen en dranken weerspiegelt in een snel stijgende vraag naar voedingsingrediënten. Iran behoort momenteel tot de drie grootste afzetmarkten voor voedselingrediënten in het Midden-Oosten.

Deelname binnen deze paviljoens is mogelijk tegen een prijs van € 600, – per m2. (excl. een eenmalig registratietarief van € 395 en online portal entree van € 245d). 

Een missievoucher kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor deelname binnen deze Holland Paviljoens. Deze voucher heeft een maximale waarde van €1.500 en is verstekken onder bepaalde voorwaarden als ondersteuning door de Nederlandse overheid. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de RVOhttps://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib

Neem voor meer informatie en registratie contact op met Oyumaa de Jong (o.dejong@eastwest-trade.com)


EWTC is pleased to announce the 25th edition of Iran’s leading international Agrofood trade show, taking place in Tehran from June 29th until July 2nd 2018. This unique event was host to 1.405 exhibitors from 39 countries and over 40.000 visitors in 2017.

Iran Agrofood consists of 5 unique exhibitions, each representing a distinct and fast-growing sub-industry. Participation through EWTC’s Holland Pavilions is possible in all respective exhibitions, promising a high degree of exposure for companies, as the pavilions are favorably positioned in each of the halls.

The main topics of Agricultural trade between Iran and the Netherlands in 2017 have been potato (from seeds to processing) and greenhouse construction, resulting in numerous outgoing and incoming missions to and from Iran. 16.000 hectares of greenhouses are being built in Iran during the current five year economic plan (2016-2021).

As a result, EWTC has decided to organize a special horticultural section within the Iran-Agro Holland pavilion of 2018! Increased attention and exposure shall be dedicated to this sector.  

Iran is the Middle East‘s leading industrial nation: 16.5 million tons of packaged foods was sold in Iran in 2015 and demand is rising by a projected 3% until 2020.This production is reflected by rapidly increasing demand for food and beverage processing and packaging machinery.

Due to its increased popularity, iran bakery + confectionery will from 2018 on be held as the 5th dedicated trade exhibition next to iran food + bev tec.

Imports of food products have become a major business, with the following food items noting an enormous increase: Meat, ready to eat-meals, tea and coffee, vegetables, milk and cream, fish, non-alcoholic beverages, fruit and vegetable juices, fruit, cereals, chocolate and confectionery, cheese, curd and many others.  4,100 new hotels and thousands of new restaurants will be built until 2022 – Iranian hospitality industry ahead of huge boom.

The growing demand for processed and packaged food and beverages is reflected by the rapidly increasing demand for food ingredients. Iran currently ranks among the three largest sales markets for food ingredients in the Middle East.

Participation within these pavilions is possible at a price of €600,- per m2. (excl. a one-time €395 registration fee and €245 industry portal fee). 

A mission voucher can be applied for through the Netherlands Enterprise Agency (RVO) for participation within these Holland pavilions. This voucher has a maximum value of € 1.500 and is extended under certain conditions as support from the Dutch government. For more information, you can visit the website of the RVOhttps://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib

For more information and registration, please contact Oyumaa de Jong (o.dejong@eastwest-trade.com)

Details

Start:
June 29
End:
July 2

Venue

25th edition of Iran’s leading international Agrofood trade show
Iran, Islamic Republic of

Organizer

Iran Agrofood